העניקו תקווה לאימהות חד-הוריות ולילדיהן שבמשבר.

מודל חברתי ישראלי מהפכני שמטרתו לחזק משפחות חד-הוריות, לאחר משבר, מרקע של אלימות חמורה במשפחה, מעוני ומייאוש.

מודל חמשת השלבים של תכנית עם אחד לב אחד יוצר קהילה תומכת למשפחות של אימהות חד-הוריות באמצעות מרכז הריפוי ההוליסטי ומרכז חדשני להכשרה מקצועית המכוונים אותן לעצמאות רגשית ופיננסית.

התוכנית החברתית הייחודית שלנו בת חמשת השלבים מלווה אימהות חד-הוריות ואת משפחותיהן בשעות האפלות ביותר שלהן. אנו מציעים סיוע חירום של מזון והתערבות בשעת משבר.

לאחר שהן מתייצבות, עם אחד לב אחד מספקת טיפולים משפחתיים הוליסטיים והזדמנויות קהילתיות  המסייעות לנשים לגלות את כישוריהן ואת הפוטנציאל שלהן.

לאחר מכן אנו מכוונים את הנשים הללו לעצמאות כלכלית כמשתתפות במרכז ההכשרה שלנו ובתוכנית הפיתוח העסקי.